پیام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای موفقیت کشور در دستیابی به واکسن کرونا

عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی با صدور پیامی دستیابی به واکسن کرونا را به جامعه علمی کشور و دست‌اندرکاران تولید این واکسن ایرانی تبریک گفت.