دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی: تولید واکسن کرونا موجب تقویت غرور ملی شد

عاملی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: تولید واکسن کرونا در کشور موجب تقویت غرور ملی و امید به آینده شد.