ضرورت تأمل در خرید واکسن از طریق «کواکس»/ نمی‌خواهیم گرفتاری بیشتری از کرونا برای مردم به وجود آید

عضو کمیسیون بهداشت مجلس و نماینده مردم قاین و زیرکوه با اشاره به اینکه تأکید کمیسیون بهداشت تکیه بر پتانسیل داخلی در موضوع واکسن است، گفت: باید درباره خرید واکسن از طریق کواکس دقت نظر و تأمل داشته باشیم.