چشم‌انداز مثبت سهام شرکت های فعال چینی با نزدیک شدن به تولید واکسن کرونا

شرکت‌های چینی در حال نزدیک شدن به تجاری‌سازی واکسن کرونا هستند که این امر سبب رونق گرفتن سهام آنها در بورس‌ شده است.