بررسی عوارض جانبی واکسن کرونا در سوییس

شرکت دارویی سوییس از عوارض جدی واکسن کرونا در این کشور خبر داد.