نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس دهم: شرکت «فایزر» به فکر سود بیشتر و منافع مادی است

نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس دهم گفت: شرکت داروسازی فایزر و دیگر کمپانی‌های دارویی جهان نه به فکر سلامتی مردم بلکه به فکر سود بیشتر و منافع مادی خود هستند.