نایب رئیس انجمن داروسازان ایران مطرح کرد؛ اعلام آمادگی برای تزریق واکسن کرونا در داروخانه‌ها

فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: اگرچه برخی داروخانه‌ها، فضای فیزیکی مناسب و امکانات احیاء را برای واکسیناسیون همگانی ندارند، اما آمادگی تزریق واکسن کرونا را از بهار سال آینده در داروخانه‌ها داریم.