عضو کمیسیون بهداشت مجلس: نگاه مجلس تأمین واکسن کرونا با تکیه بر تولید داخل است

سیدمحمد پاک‌مهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه تأکید کمیسیون بر تأمین واکسن کرونا با تکیه بر تولید داخل است،‌گفت: دو نوع واکسن کرونا (افریقایی و انگلیسی) موجود است که نوع آفریقایی آن کشنده و نوع انگلیسی آن دارای سرایت و اپیدمی زیاد است.