ایران باید زیرساخت‌های تولید واکسن‌ نسل جدید را ایجاد کند

سیدی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی: ایران باید علاوه بر تشکیل زیرساخت‌های اجرایی، زیرساخت‌های علمی را به منظور تولید واکسن‌های نسل جدید در کشور ایجاد کند.