دانشمندان سازنده واکسن کرونای ایرانی آبروی ما هستند

سید جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به جد باید از واکسن کرونای ایرانی حمایت شود چرا که دانشمندان این عرصه آبروی ما هستند.