سید حامد حسینی

رضایت کامل از نتیجه تزریق واکسن «کوو ایران برکت» به متقاضیان فاز اول

همزمان با شیوع کرونا در کشور، دانشمندان ایرانی همپای پژوهشگران کشورهای پیشرفته جهان تلاش کردند تا با ساخت واکسنی علیه کرونا، در جهت حفظ سلامت مردم ایران گام بردارند؛ اولین واکسن ایرانی کرونا فاز اول تست انسانی خود را پشت سر گذاشته است.

آغاز مرحله دوم مطالعه واکسن «کووایران برکت»

حسینی، مدیر گروه نظارت بر مطالعات بالینی واکسن «کووایران برکت» گفت: تا آخر بهمن همه ۵۶ نفر مورد مطالعه مرحله یک تزریق، واکسن خود را در دو دُز دریافت کردند و فرآیند ورود داوطلب به مطالعه متوقف شد.

فردا؛ تزریق واکسن ایرانی کرونا به ۷ داوطلب دیگر

حسینی، مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: واکسن ایرانی کرونا از فردا به ۷ داوطلب دیگر تزریق می‌شود.

وضعیت رضایت بخش ۳ نفری که واکسن ایرانی کرونا دریافت کردند

حسینی، مدیر مطالعات بالینی واکسن کرونای ایرانی گفت: ۴ روز پیش که این واکسن به ۳ نفر تزریق شد، حال عمومی این ۳ نفر خوب است و به صورت مستمر حال آن‌ها پایش و نتیجه آن در اخیتار مراجع ذی صلاح گذاشته می‌شود.

اسکرول به بالا