معاون سازمان غذا و دارو: تبلیغات بازار سیاه واکسن کرونا جعلی است

حیدری، معاون دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت : هیچ واکسن کرونایی تا کنون وارد کشور نشده است، اگر هم واکسنی در بازار سیاه عرضه شود تقلبی است و می‌توانند از عوارض جسمی تا فوت دریافت کننده را در پی داشته باشد.