توضیحاتی درباره نحوه استاندارد تست انسانی واکسن کرونا

ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شیوه استاندارد تست انسانی واکسن کرونا را تشریح کرد.