چطور می توان به واکسن کشورهایی که از دادن دارو به ما امتناع می کردند اطمینان کرد

سید مسعود خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: برخی‌ عنوان می‌کنند که واکسن کرونا وارد شود، اما متوجه این امر نیستند که برخی کشورها زمانی از ارائه دارو به ایران امتناع می‌کردند لذا در این شرایط چه طور می‌شود به واکسن این کشورها اعتماد کرد.