معاون شهردار تهران: رانندگان تاکسی و اتوبوس در اولویت اختصاص واکسن کرونا باشند

هاشمی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در نامه ای به رئیس ستاد مقابله با کرونا کلانشهر تهران اولویت رانندگان تاکسی و اتوبوس برای تزریق واکسن کرونا را خواستار شد.