عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی: این حق مردم ماست که از واکسن ایرانی بهره مند شوند

شکوهی،عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در حال حاضر در تمام دنیا مراحل تولید واکسن در حال انجام است و ما نیز باید با تکیه بر دانش و تحقیق مستدل و علمی برای تولید واکسن و مهار ویروس جهش یافته کرونا اقدام کنیم. شروین شکوهی در گفت و گو با واکسن آنلاین با اشاره …

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی: این حق مردم ماست که از واکسن ایرانی بهره مند شوند ادامه مطلب »