شرکت آسترازنکا

واکسن «آسترازنکا» جایگزین جدی واکسن آمریکایی فایزر

واکسن محصول مشترک شرکت آسترازنکا و دانشگاه آکسفورد انگلیس که ارزانتر از برخی دیگر از واکسن ها از جمله فایزر ارزیابی شده، به سرعت در حال گرفتن تاییدیه در کشورهای اروپایی است.

اسکرول به بالا