از سرگیری مطالعات سانوفی و GSK برای تولید واکسن

شرکت سانوفی در سال گذشته واکسنی را وارد مطالعات بالینی کرد ولی بعد از مطالعات اولیه انسانی اعلام کرد این واکسن سطح ایمنی بدن را به اندازه کافی افزایش نمی دهد و عوارض منفی جانبی آن روی افراد سالمند بسیار زیاد است. به همین دلیل طرح اولیه متوقف شد و در روز گذشته خبر از شروع آزمایشهای بالینی روی واکسن تقویت شده و تازه ای منتشر شد.