شرکت مدرنا

واکسن‌های فایزر و مدرنا روی کرونای انگلیسی آزمایش می شود

دو شرکت فایزر و مدرنا از آزمایش واکسن‌های کرونای خود بر روی گونه‌ای جدید از این ویروس خبر داده‌اند که در انگلیس شیوع پیدا کرده است.

اسکرول به بالا