بازیگر سینما: ترجیح من استفاده از واکسن ایرانی کرونا است

یزدان بخش، بازیگر فیلم سینمایی «ابد و یک روز» گفت: هر واکسنی خطرات خود را دارد و نمی توان گفت که نمونه های خارجی بی خطر هستند، اما ترجیح من استفاده از نمونه داخلی است.