عاطفه عابدینی

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا: دُز دوم واکسن کرونا به موقع تزریق می شود

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا از تلاش وزارت بهداشت برای تزریق به موقع دُز دوم واکسن کرونا خبر داد و گفت : نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی پاسخ داد؛ چرا واکسن ایرانی کرونا قابل اعتمادتر است؟

عابدینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در تولید واکسن ایرانی کرونا از فناوری ویروس ضعیف شده استفاده شده که سال هاست تجربه این کار را در کشور داریم و قابل اعتمادتر است.

اسکرول به بالا