استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد: تولید واکسن کرونا، نشان از تحول بزرگ علمی کشور

قادری، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، موفقیت دانشمندان کشور در تولید واکسن کووید ۱۹ را نشان‌دهنده تحولی بزرگ در سطح علمی کشور دانست.