نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: خرید واکسن از آمریکا و همپیمانانش به دور از تدبیر است

گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: آزمایش واکسن‌های خارجی روی ملت ما دور از شأن این ملت است و از سوی دیگر از نظر امنیتی و مسائل راهبردی سلامت جامعه نیز نباید این کار انجام شود.