عضو کمیسیون بهداشت مجلس: بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در تولید واکسن کرونا آماده شود

روح‌الامینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: به‌رغم هشدارهای قبلی در خصوص ضرورت حمایت کافی و کامل از شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان واکسن در کشور، این اتفاق خیلی دیر رخ داد و از این حیث دست‌کم ۶ ماه عقب‌افتادگی وجود دارد.