نماینده ویژه مجلس در کمیته واکسن: نگرانی در مورد اشباع بازار تولید واکسن کرونا وجود ندارد

روح الامینی، نماینده ویژه مجلس در کمیته واکسن وزارت بهداشت، گفت: برخی نگران اشباع بازار تولید واکسن هستند اما اصلا جای نگرانی وجود ندارد و ما به همه شرکت‌های فعال تولید واکسن برای اطمینان از تولید واکسن موثر و همچنین توجه به بازار منطقه نیاز داریم.