عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیرکشور اعلام کرد؛ گزارش نهایی تأیید واکسن ایرانی، ۲۰ خرداد

رحمانی فضلی گفت: اگر گزارش نهایی مبنی بر تایید واکسن داخلی بود حتما از روزهای بعد از آن واکسیناسیون به صورت عمومی شروع می‌شود. امید ما به تولید داخل است.

وزیر کشور: زمانبندی تهیه واکسن برای دی‌ماه اعلام شده است

وزیر کشور و رییس ستاد مقابله با کرونا با تأکید بر تهیه واکسن ایرانی، گفت: تا تأمین واکسن ایرانی، اقدام به خرید واکسن خواهد شد و وزیر بهداشت، زمانبندی این مهم را تا پایان دی‌ماه اعلام کرده است.

اسکرول به بالا