تزریق واکسن کرونا به گروه‌های حساس در ۴ فاز

شهبازی، استاندار البرز با بیان اینکه ۲ مؤسسه بزرگ داخلی نیز در خصوص تهیه واکسن اقداماتی انجام داده اند، گفت: مقرر شد بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت واکسیناسیون کرونا طبق اولویت بندی و در ۴ فاز با رویکرد گروه‌های حساس انجام شود.