علیرضا سلیمی

عضو هیئت رئیسه مجلس: اجازه دهید واکسن غربی‌ها در کشور خودشان امتحان پس دهد

سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: برخی از آقایان عجله زیادی برای دریافت واکسن از غربی‌ها دارند اما بهتر است که اجازه دهند واکسن خارجی‌ها در خود این کشورها امتحانش را پس دهد.

تاثیر نوع واکسن کرونا ایرانی از نوع خارجی آن هم بهتر است

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی گفت:اصل برای ما تهیه واکسن کرونای داخلی و ایرانی است این مسئله برای ما حائز اهمیت است.

اسکرول به بالا