مشاور وزیر بهداشت: ورود محموله واکسن کرونا به ایران صحت ندارد

وهاب‌‌زاده، مشاور وزیر بهداشت نوشت: خبر ورود محموله واکسن کرونا به ایران صحت ندارد و قطعاً لیست کشورهایی که واکسن تحویل گرفته‌‌اند نیز مشخص است.