عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد: ثبت حدود ۷۰ پرونده تخلف برای شرکت «فایزر»

عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: شرکت فایزر یکی از شرکت‌هایی است که بیشترین تخلفات را در آمریکا داشته که عمده این تخلفات در حوزه مسائل مالی و جعل عناوین دارویی است.