آیت الله رشاد: تولید واکسن کرونا باور به پیشرفت علم بومی را ارتقا می‎بخشد

آیت الله رشاد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تولید واکسن کرونای ایرانی و رسیدن به مرحله آزمایش انسانی آن را تبریک گفت.