دستیابی به موفقیت ساخت واکسن کرونا دور از انتظار نیست/ محققان ایرانی نیازمند حمایت

محققان ایرانی به دانش ساخت واکسن کرونا دست‌یافته‌اند و همپای دنیا در ساخت واکسن حرکت کرده اند به‌گونه‌ای که از شواهد پیداست دستیابی به موفقیت ساخت واکسن کرونا دور از انتظار نیست اما محققان ایرانی نیازمند حمایت جدی هستند تا در مسیری که قدم گذاشته‌اند به موفقیت برسند.