علی فاطمی

لزوم شفاف‌سازی قراردادهای خرید واکسن/ هیچ کشوری از طریق کواکس واکسن نخریده است

دبیر انجمن داروسازان ایران بر لزوم شفاف‌شدن قراردادهای خرید واکسن تاکید کرد.

آخرین اطلاعات از واردات واکسن کرونای خارجی به ایران

نایب رئیس انجمن داروسازان درباره آخرین اطلاعات از واردات واکسن کرونای خارجی به ایران گفت: هنوز وزارت بهداشت درباره اینکه از کجا و چه واکسنی و برای چند نفر واکسن خریداری خواهد شد اطلاعات شفافی ارائه نداده است.

اسکرول به بالا