استاد دانشگاه علوم پزشکی: واکسن ایرانی کرونا جای امید زیادی دارد

پروفسور کرمی اظهار داشت: واکسن‌هایی که از ویروس کشته شده ساخته می‌شوند معمولا عوارض کمتری دارند.