تقدیر سخنگوی قوه قضاییه از سازندگان واکسن ایرانی کرونا

اسماعیلیف سخنگوی قوه قضاییه گفت: از کسانی که برای ساخت واکسن کرونا تلاش کردند و الحمدالله موفق بوده است تشکر می کنم.