عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: منع واردات واکسن آمریکایی، یک نقطه نظر کاملاً علمی و کارشناسی است

مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: منع خرید واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس کاملا علمی بوده و هیچ ارتباطی به منازعات سیاسی ایران و آمریکا ندارد.