عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: واکسیناسیون فقط ۲۴ میلیون نفر، نشانه احتیاط در تزریق واکسن است

رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طبق آمار سازمان جهانی بهداشت از ۷ میلیارد فقط ۲۴ میلیون نفر واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند که این آمار نشان‌دهنده احتیاط در دریافت واکسن کرونا است؛ ما نیز باید در ضمن تکیه بر تولید داخل در تولید این واکسن نسبت به نمونه‌های خارجی با احتیاط کامل عمل کنیم.