کارشناس انستیتو پاستور ایران؛ لزوم گسترش همکاری‌ ایران و کوبا در حوزه سلامت| واکسن کوبایی هیچ خطری ندارد| شهرت جهانی کوبا در واکسن سازی

«فرهاد بیات» می گوید: بر خلاف سایر واکسن‌هایی که تکنولوژی تولید به ایران منتقل نخواهد شد و وابستگی به خرید محصول وجود دارد، در رابطه با واکسن کوبایی وابستگی به کشور فروشنده وجود نداشته و می‌توان واکسن را مستقلاً و با انتقال فناوری تولید کرد.