استاد دانشگاه علوم پزشکی: واکسن‌های کرونا در جهان از فاز سوم عبور نکرده اند

بابامحمودی، استاد گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: هیچ واکسنی از فاز سوم عبور نکرده و کشورهای دریافت کننده واکسن کرونا برای تست روی جمعیت خودشان این واکسن را تهیه کردند.