قاسم آهنگری

برآوردهای دکترین بین المللی؛ مسیر ۱۵ ساله دنیا برای رسیدن به واکسیناسیون فراگیر کرونا

آهنگری، استاد تمام دپارتمان ژنتیک پزشکی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با اشاره به دکترین جهانی برای عبور از واکسیناسیون برای گروه‌های خاص تا واکسیناسیون فراگیر برای بیماری کووید-۱۹، گفت: بر اساس این راهبرد زمان ۱۰ تا ۱۵ ساله نیاز است تا دنیا به سمت واکسیناسیون فراگیر رود؛ از این رو بهتر است در شرایط فعلی برنامه‌های کشوری و زندگی را بر اساس واقعیت موجود استوار کنیم و همچنان به بهداشت فردی توجه شود.

واکسن‌های تولید شده در دنیا تنها مجوز اضطراری دریافت کردند، نه مجوز FDA

به اعتقاد محقق حوزه ایمونوژنتیک در واکسن‌های کرونا که در دنیا بر اساس چهار فناوری تولید و با مجوز استفاده اضطراری EUA عرضه شده اند، در ابتدا مشاهده شد که سطح ایمنی بدن را کاهش می‌دهند، از این رو تزریق دو دوز پیشنهاد شد؛ ولی اینکه این واکسن پس از تزریق در سنین مختلف چه اثراتی دارد، هنوز مشخص نیست.

اسکرول به بالا