مشاور وزیر بهداشت لبنان: واکسن آمریکایی تزریق نکنید

مشاور وزیر بهداشت لبنان به مردم لبنان توصیه کرد از تزریق واکسن‌های آمریکایی کرونا خودداری کنند.