آزمایش بالینی واکسن چینی کرونا در مالزی

وزارت بهداشت مالزی آزمایش بالینی مرحله ۳ را بر روی یک کاندید واکسن کوید ۱۹ که توسط انستیتوی زیست پزشکی آکادمی علوم پزشکی چین ساخته شده را آغاز کرد.