مدیر مایکروسافت اعلام کرد؛ هیچ تصمیمی برای اجباری کردن واکسن کرونا نداریم

مایکروسافت در مقطع فعلی قصد ندارد واکسن را برای کارمندانی که به محل کار برمی گردند، اجباری کند.