عضو گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی: فاز انسانی واکسن کرونا در ۳ مرحله انجام می‌شود

خاکساریان، عضو گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی لرستان آخرین روند ساخت واکسن ایرانی کرونا را تشریح کرد.