عضو کمیسیون بهداشت مجلس دهم: آمریکا به دنبال تست واکسن در کشورهای دیگر است

علیجانی زمانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس دهم گفت: آمریکایی‌ها که حتی اجازه ندادند داروهای بیماران سرطانی به ایران وارد شود؛ چگونه به دنبال فروش واکسن کرونا به ایران هستند؟