مشاور عالی وزیر بهداشت: با احتیاط زیادی در ساخت واکسن کرونا پیش می‌رویم

اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: اینکه برخی می‌گویند ما بهترین واکسن‌ساز دنیایم تعارف است، اما به پشتوانه تجربه ۱۰۰ ساله در تولید واکسن، ما نیز از کشورهای سازنده واکسن کرونا هستیم که مفتخر به انجام این کار شده‌ایم.