در گفتگوی رؤسای مجالس ایران و چین مطرح شد؛ تأکید بر همکاری در تولید واکسن کرونا

قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و جان شو، رئیس کنگره ملی چین پیش از ظهر امروز در نشست رسمی و وبیناری گفتگو و تبادل نظر کردند.