توضیحات هلال احمر درباره نحوه دریافت و تزریق ۱۵۰ هزار دوز واکسن فایزر

قوسیان مقدم، سخنگوی جمعیت هلال احمر درباره اینکه چه کسانی مشمول دریافت ۱۵۰ هزار دوز واکسن فایزر می شوند گفت: این افراد براساس سیاست‌های وزارت بهداشت مشخص می‌شوند.