عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: بسیاری از کارمندان درمان آمریکا حاضر به استفاده از واکسن آمریکایی نشدند

صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عدم رغبت شهروندان آمریکایی و فرانسوی به استفاده از واکسن آمریکایی فایزر صحت هشدار رهبر معظم انقلاب برای استفاده نکردن از این واکسن را تایید کرد.