انتشار ویروس کرونا با واکسیناسیون ۶۰ درصد جمعیت کشور متوقف می‌شود

صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریزگفت: اگر ۶۰درصد افراد جامعه واکسینه شوند از انتشار ویروس کرونا جلوگیری خواهد شد.